دپارتمان بازرگانی

دپارتمان بازرگانی در یک نگاه

1- صادرات و واردات كالا

2- تامين منابع ( Sourcing )

3- ارائه امكانات تجارت آزاد جهانی

4- حضور و ارائه خدمات بازرگانی در مناطق آزاد اقتصادی و مناطق ويژه صنعتی

5- بهره‌گيری از سيستم‌های بانكی داخلی و بين المللی ( فاينانس و ریفاینانس )

6- ارائه خدمات مربوط به اعتبارات اسنادی شامل دریافت و گشایش کلیه اعتبارات دیداری، مدت دار و پایاپای.

7- اخذ نمايندگي‌های خارجی

8- تأمين مواد اوليه كارخانجات بزرگ صنعتی