معرفی ۸ راهکار کارامد برای نوشتن یک ایمیل تأثیرگذار


ریواتدبیر > اخبار > معرفی ۸ راهکار کارامد برای نوشتن یک ایمیل تأثیرگذار

نوشتن ایمیل می‌تواند به کار اعصاب‌خرد‌کنی تبدیل شود! ایمیل تشکر شما از کسی که به‌ تازگی او را در مصاحبه‌ ی شغلی ملاقات کرده‌اید، باید چگونه باشد؟ چگونه بدون برانگیختن احساسات، به تیم خود می‌گویید هنوز کار خود در زمینه‌ی پروژه را به‌خوبی پیش نبرده‌اند؟ نویسنده‌ای به نام جاسلین گِلی (Jocelyn Glei) کتابی نوشته است که به سؤالات این‌چنینی پاسخ‌های ساده و قانع‌کننده‌ای می‌دهد. در این مقاله ما به برخی از نکاتی که گلی در کتابش به آن پرداخته است، اشاره می‌کنیم. این مقاله را بخوانید و به دوستان خود ایمیل کنید.
  • برای تلطیف اثر یک ایمیل حیاتی به همکارتان، از لغت «هنوز» استفاده کنید.

  • اگر قصد دارید به افراد پرمشغله ایمیل بفرستید، ابتدا ایمیل خود را در یک دستگاه تلفن مرور کنید.

  • از استفاده کردن از علامت‌های تعجب در ایمیل نترسید.

  • اگر ایمیل شما در مورد درخواست از کسی است، درخواست خود را بی‌پرده و صریح بیان کنید.

  • هنگام پرسش از مدیر خود، یک راه حل بالقوه نیز به او پیشنهاد دهید.

  • اجباری نیست که به ایمیل‌هایی با محتوای درخواست مرتبط با شغل شما، جواب مثبت دهید.

  • حتما بعد از اینکه کسی در حوزه‌ی شغلی‌تان لطفی در حق شما کرد، به او یک ایمیل تشکر مختصر بفرستید.

  • با نوشتن عنوان ایمیل در یک سطر، به دیگران بفهمانید که ایمیل چگونه می‌تواند به آن‌ها کمک کند.

  • منبع : zoomit.ir