جای پای محکم نفت ایران در بازار شرق آسیا


ریواتدبیر > اخبار > جای پای محکم نفت ایران در بازار شرق آسیا

واردات نفت کره جنوبی از ایران در ماه دسامبر سال ٢٠١٦ میلادی نسبت به سال پیش از آن از حدود  ٦٥٠ درصد رشد برخوردار شد به گزارش خبرگزاری رویترز از سئول، واردات نفت خام کره جنوبی از ایران در آخرین ماه سال گذ شته میلادی نسبت به سال پیش از آن حدود هشت برابر شد. افزون بر آن، مجموع واردات نفت خام کره جنوبی از ایران در سال ٢٠١٦ میلادی دو برابر واردات آن در سال ٢٠١٥ میلادی بود. در ماه دسامبر، کره جنوبی که پنجمین واردکننده بزرگ نفت در جهان است، در مجموع یک میلیون و ٥٥٠ هزار تن، معادل ٣٦٧ هزار و ٣١٧ بشکه در روز، نفت از ایران خرید در حالی که این رقم در دسامبر ٢٠١٥ به حدود ٢٠٧ هزار تن می‎رسید. کره جنوبی در ماه نوامبر سال گذشته میلادی نیز واردات نفت خام خود را از ایران نسبت به سال پیش از آن چهار برابر کرده بود. مجموع واردات نفت خام کره جنوبی از ایران در سال گذشته میلادی به ١٤ میلیون تن، معادل ٢٨١ هزار و ١٨٧ بشکه در روز رسید که ١٤٥ درصد نسبت به سال ٢٠١٥ میلادی بیشتر بود. آغاز اجرای برجام و پایان تحریم‎ها از آغاز سال ٢٠١٦ میلادی مهمترین عاملی بوده که به رشد واردات نفت کره جنوبی از ایران کمک کرده است.  

منبع :shana.ir