دپارتمان فولاد

دپارتمان فولاد در یک نگاه

در این بخش سیاست کلی شرکت ایجاد ارتباط با صنایع فولاد در سطح جهان جهت دستیابی به موارد ذیل می‌باشد:

– ایجاد فرصت‌های بازرگانی و صادرات و واردات محصولات و مواد اولیه و قطعات و تجهیزات

– کسب دانش فنی و انتقال آن به داخل کشور و انجام طرح‌های نو و مفید برای صنعت فولاد کشور

– کسب نمایندگی از شرکت‌های معتبر و ارایه خدمات شرکت‌های خارجی در ایران

جهت نیل به اهداف فوق الذکر این شرکت اقدام به ثبت و تاسیس شرکت مهندسی ریوا‌ تحقیق سپاهان نموده است. لذا ماموریت اصلی شرکت مهندسی ریوا تحقیق عبارت است از اجرای پروژه‌های بخش صنعت فولاد و با توجه به اینکه شهر اصفهان با داشتن ذوب آهن و مجتمع فولاد مبارکه ، قطب صنعت فولاد کشور محسوب می‌گردد لذا این شرکت در اصفهان ثبت و مستقر گردیده است.